I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Ние сме специализирани в професионален ремонт и диагностиката на дизелова горивна апаратура

СИСТЕМА BOSCH

 РЕМОНТ НА ДЮЗИ-ИНЖЕКТОРИ BOSCH  / BOSCH CRI /CRIN / ПИЕЗО ИНЖЕКТОРИ /  luch

 •   Демонтаж и монтаж на инжекторите от превозното средство
 •   Проверка на стенд на Common Rail инжектори
 •   Отремонтиране на инжектора – подмяна на дефектните части и регулиране на стенд

Ремонт на ГНП Common Rail CP1, CP2 и CP3

 •   Демонтаж и монтаж на помпата от превозното средство
 •   Диагностика на помпата на стенд
 •   Установяване на повредата, разглобяване и дефектиране
 •   Подмяна на дефектните елементи на помпата

Профилактика и ремонт на Електро-механични VP Дизелови помпи BOSCH

 •   Демонтаж и монтаж на помпата от превозното средство;
 •   Диагностика на електромеханични роторни ГНП на стенд
 •   Локализиране на повредата и разглобяване
 •   смяна и обучение на електронния блок
 •   Подмяна на дефектиралите части и компоненти на помпата
 •   Регулиране на стойностите на стенд
 •   Зацепване и центровка на помпата

Проверка и ремонт на механични ГНП BOSCH

 •  Демонтаж и монтаж на помпата от превозното средство
 •  Диагностика на помпата на стенд
 •  Установяване на повредата, разглобяване и дефектиране
 •  Подмяна на дефектните елементи на помпата
 •  Регулиране на стойностите на помпата на стенд
 •  Зацепване и центровка на помпата

Ремонт на помпа - дюза и PLD (помпа - тръба - дюза)cel 1

 •  Разглобяване и почистване на помпата 
 •  Отремонтиране и подмяна на дефектните части
 •  Проверка на стенд след ремонта

 СИСТЕМА DELPHI

 •  Проверка и ремонт на CR помпи и инжектори
 •  Кодиране на инжектори

 СИСТЕМА Lucas

 •  Проверка и ремонт на механични ГНП
 •  Проверка и ремонтна DPA, DPC, DPS, Dp200 помпи


СИСТЕМА DENSO

 •  Проверка и ремонт на роторни, редови и ГНП с ел. управление


Диагностика :  

 •  Диагностика на дизелова горивна апаратура, EDC, Common Rail


 Общи ремонтни дейности:

 •   Горивни системи дизел с електронно управление - монтаж/демонтаж на дюзи и ГНП
 •   Ремонт на механични ГНП
 •   Ремонт на радиално-бутални помпи с електронно управление
 •   Ремонт на CR - помпи и инжектори
 •   Диагностика и ремонт на дюзи
 •   Диагностика на леки, лекотоварни и товарни автомобили
© © 2023 lovechdiesel.com. Всички права запазени.
Joomla 1.7 Templates designed by Football Jacke